Fe d’errates i aclariments

 • pàgines 29, 95, 270, on hi posa ‘La Veu de Montserrat’, hi hauria de posar ‘La Veu del Montserrat’.
 • pàgina 37 es diu que Gentil a Canigó el maten a la Fossa del Gegant. És el gegant Gedhur que hi mort. Gentil el maten al Canigó.
 • pàgina 46, on hi posa ‘Arribem a la cruïlla de la carretera que a l’esquerra surt cap a Castellbò’, hi hauria de posar ‘Arribem a la cruïlla de la carretera que a la dreta surt cap a Castellbò’.
 • pàgina 56, on hi posa ‘20 de desembre del 1936’, hi hauria de posar ’20 de desembre del 1935’.
 • pàgina 60, on hi posa ‘Podem seguir per la pista de mà dreta per Roca Senyada’, hi hauria de posar ‘Podem seguir per la pista de mà esquerra per Roca Senyada’
 • pàgina 121, on hi posa ‘Blasco’, hi hauria de posar ‘Velasco’.
 • pàgina 122, on hi posa ‘Borda de Presa’, hi hauria de posar ‘Preso’ (‘Presa’ és el topònim que erròniament surt als mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya). A la mateixa pàgina on s’anomena la ‘Borda de Pruan’ (topònim dels mapes de l’Alpina i com a ‘Peruan’ al Cartogràfic), hauria de dir ‘Borda de Priuan’.
 • pàgina 146, sobre el camí de Borén passat el pont després d’Isavarre cal tenir en compte que on diu ‘després d’una pujadeta’ fa referència a una estona de pujada. D’altra banda, just després del pont, a mà dreta hi ha el camí de debò que va seguir Verdaguer, però va a espetegar a l’assut i cal doncs embardissar-se per arribar a Borén.
 • pàgina 159, on hi posa ‘Bonavé’, hi hauria de posar ‘Bonabé’.
 • pàgina 172, on posa que la cova de fades s’ha esfondrat per les pistes d’esquí de Vaquèira-Beret, cal dir que s’hi remunteu al riu, més amunt sí que encara es conserva la part més espectacular que deuria visitar Verdaguer, tot i que a tocar hi ha també destrossa.
 • pàgina 219, on hi posa ‘Rusell’, hi hauria de posar ‘Russell’.
 • notes 12 i 218, on hi posa ‘Voldú’, hi hauria de posar ‘Boldú’.
Anuncis