els llibres de Verdaguer

Imatges de llibres i llibertes propietat de Verdaguer

Són imatges de reproduccions de les mateixes edicions que va adquirir Jacint Verdaguer per bé que no són directament els originals que tenia el poeta, llevat de la llibreta.

Anuncis